12312
Kiểm tra trình độ
Nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập của học viên, mọi học viên khi theo học tại EZONE  Việt Nam đều cần tham gia một buổi kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại. Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh tại EZONE được xây dựng dựa trên đề thi chuẩn của ETS và Cambridge để đem đến kết quả chính xác nhất.
Xem chi tiết
12312
Phương thức giảng dạy
Tại EZONE Việt Nam, các lớp học tiếng Anh đều được giảng dạy theo phương thức PERSONALIZED LEARNING - CÁ NHÂN HÓA CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP: Học theo nhóm nhỏ; Lộ trình đào tạo và chương trình học được xây dựng riêng biệt theo năng lực và mục tiêu của học viên.
Xem chi tiết
12312
Lịch học
Với hình phương pháp đào tạo Personalized Learning học viên có thể tới lớp học vào bất cứ thời gian nào trong ngày..
Xem chi tiết
12312
Cam kết đầu ra
Khi tham gia các khóa học TOEIC Plus và IELTS Plus tại EZONE Việt Nam, học viên sẽ được đảm bảo kết quả đầu ra với điều kiện hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu sau trong quá trình học tập.
Xem chi tiết
Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing