• 131720_23_636233788189795500_HasThumb.jpg
  • 131720_23_636233788189795500_HasThumb.jpg
Target TOEIC Tải tài liệu
Target TOEIC dành cho cho người đầu luyện thi TOEIC ở trình độ sơ cấp.
Sách bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini Test).
Target TOEIC sẽ là một cuốn sách phù hợp và hữu ích đối với các bạn học viên bắt đầu với trình độ TOEIC từ 500 điểm trở lên.
Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing