Kiểm tra trình độ

Ngày đăng: 11:20 - 21/02/2017

Lượt xem: 2.893

Nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập của học viên, mọi học viên khi theo học tại EZONE  Việt Nam đều cần tham gia một buổi kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại.

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh tại EZONE được xây dựng dựa trên đề thi chuẩn của ETS và Cambridge để đem đến kết quả chính xác nhất.

 

1. Bài kiểm tra trình độ TOEIC rút gọn

 • Tổng thời gian: 55 – 60 phút
 • Cấu trúc bài kiểm tra: gồm 3 kỹ năng Nghe - Đọc – Nói.
  • Kỹ năng Nghe: Học viên sẽ được nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh được đọc trược tiếp trên loa. Học viên có 25 phút để vừa nghe vừa trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào các đáp án A-B-C-D.
  • Kỹ năng Đọc: Được thực hiện ngay sau khi thí sinh kết thúc phần thi Nghe. Phần thi này dùng để đánh giá vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn của Học viên. Học viên có 25 phút để vừa nghe vừa trả lời câu hỏi bằng cách khoanh vào các đáp án A-B-C-D.
  • Kỹ năng Nói: Học viên có 5 – 10 phút để tương tác trực tiếp với giáo viên bằng tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng phát âm, phản xạ,….khi giao tiếp.
 

2. Bài kiểm tra trình độ IELTS rút gọn

 • Tổng thời gian: 75 - 80 phút
 • Cấu trúc bài kiểm tra: gồm 4 kỹ năng Nghe – Đọc – Viết – Nói
  • Kỹ năng Nghe: Phần thi này gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của học viên trong việc nắm bắt ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp các ý kiến trình bày. Học viên chỉ được nghe một lần duy nhất và có 20 phút để nghe và hoàn thành đáp án.
  • Kỹ năng Đọc: Phần thi này được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc của học viên. Các kỹ năng này bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ và nhận ra quan điểm, thái độ, mục đích của người viết. Học viên có 20 phút để đọc và hoàn thành đáp án.
  • Kỹ năng Viết: Học viên sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Học viên có 30 phút để hoàn thành bài viết.
  • Kỹ năng Nói: Học viên có 5 – 10 phút để tương tác trực tiếp với giáo viên bằng tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng phát âm, phản xạ, cách diễn đạt ý….khi giao tiếp.
Kết quả kiểm tra trình độ: sẽ được thông báo ngay hoặc 24 giờ sau khi học viên hoàn thành bài kiểm tra.

CO-LEARNING SPACE - PERSONALIZED LEARNING

Học 1 thầy 1 trò - Thời gian linh hoạt - Cam kết đầu ra


Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing