DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 04:05 - 21/02/2017

Lượt xem: 1.049

Chương trình học đảm bảo theo sát nhu cầu học trên lớp và khả năng sử dụng
Tiếng Anh trong thực tế cho học viên

                    
                                      
 

CO-LEARNING SPACE - PERSONALIZED LEARNING

Học 1 thầy 1 trò - Thời gian linh hoạt - Cam kết đầu ra


Chat với tư vấn viên