• ezone-cam_636233814056785007_HasThumb.jpg
  • ezone-cam_636233814056785007_HasThumb.jpg
Cambridge Grammar for IELTS Tải tài liệu
Mặc dù không có một phần thi chính thức về ngữ pháp tiếng Anh nhưng tất cả các kỹ năng thi của IELTS đều có mục đánh giá ngữ pháp. Ở các bài thi Nghe và Đọc, bạn phải đưa ra câu trả lời đúng ngữ pháp (đặc biệt với các dạng điền từ) thì mới được tính điểm. Ở các bài thi Nói và Viết, ngữ pháp là một trong 4 tiêu chí chấm thi.
Cuốn sách Grammar for IELTS đề cập đến những vấn đề ngữ pháp quan trọng mà bạn cần phải biết như: Thì động từ (hiện tại, quá khứ, tương lai), từ đếm được và không đếm được, giới từ,…
Cuốn sách gồm 25 bài, mỗi bài gồm 4 phần:
  • A: Context listening: Phần này giới thiệu mục ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi IELTS.
  • B: Grammar: được trình bày rõ ràng với phần giải thích và ví dụ.
  • C: Grammar exercises: Các bài tập thú vị để thực hành phần lý thuyết vừa học.
  • D: Test practice: Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói).
Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing