Cam kết đầu ra

Ngày đăng: 11:21 - 21/02/2017

Lượt xem: 3.199

Khi tham gia các khóa học TOEIC PlusIELTS Plus tại EZONE Việt Nam, học viên sẽ được đảm bảo kết quả đầu ra với điều kiện hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu sau trong quá trình học tập.1. EZONE Việt Nam cam kết về Chất lượng giáo viên

 • Giáo viên đã tốt nghiệp Đại học/Cao học các trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài.

 • Giáo viên có trên 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

 • Giáo viên giảng dạy các khóa IELTS có chứng chỉ IELTS đạt từ 7.5/9.0 hoặc các bằng cấp tương đương.

 • Giáo viên giảng dạy các khóa TOEIC có chứng chỉ TOEIC đạt từ 920/990 hoặc các bằng cấp tương đương.

 • Chất lượng và nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên đạt chuẩn chất lượng đào tạo của Học viện EZONE Việt Nam.


2. Học viên cam kết trong quá trình học

 • Thời gian học viên đi học trong 01 tuần phải đạt tối thiểu 06 giờ với khóa IELTS, 04 giờ với khóa TOEIC.

 • Thời gian học tối đa trong 01 ngày sẽ được giáo viên tư vấn cho phù hợp với từng học viên.

 • Học viên phải làm đủ 90% bài tập và học thuộc trên 90% từ vựng khi được giáo viên yêu cầu.

 • Học viên phải hoàn thành 100% các đề giáo viên giao về nhà ở những buổi cuối khóa, đồng thời tham gia tất cả các buổi giải đề và các buổi kiểm tra tháng theo lịch sắp xếp của giáo viên.

 • Học viên có tinh thần học tập cao và thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên.

 • Học viên không được bảo lưu trong thời gian học. Trường hợp học viên có việc đột xuất không thể tham gia khóa học, học viện sẽ tạo điều kiện kéo dài thời gian học nhưng sẽ không cam kết đầu ra cho học viên.


3. Đăng ký thi ngay sau khóa học kết thúc

 • Học viên phải tham gia kỳ thi IELTS quốc tế trong khoảng thời gian tối đa là 02 tuần sau khi kết thúc khóa học.

 • Nếu học viên không đạt chuẩn đầu ra, EZONE Việt Nam cam kết đào tạo miễn phí cho học viên đến khi đạt.

CO-LEARNING SPACE - PERSONALIZED LEARNING

Học 1 thầy 1 trò - Thời gian linh hoạt - Cam kết đầu ra

Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing