Bài tập TOEIC

Ngày đăng: 09:26 - 03/01/2018

Lượt xem: 1.039

Học viện Anh ngữ Ezone Việt Nam cung cấp cho các bạn học viên học khóa TOEIC Plus cũng như các bạn muốn tự luyện thi TOEIC một số tài liệu luyện thi. Đây là những bộ đề TOEIC mới nhất và sát nhất với đề thi chính thức TOEIC  hiện nay, cực kỳ hữu ích.

Cuốn ETS TOEIC 1200:

Sách PDF: Tải tại đây
File MP3 phần nghe: 
Tải tại đây

Cuốn ETS TOEIC LC 1000 + RC 1000 (10 Test):

Sách PDF: Tải tại đây
File MP3 phần nghe: Tải tại đây

Cuốn Economy TOEIC 1:

Sách PDF phần nghe: Tải tại đây
Sách PDF phần đọc: Tải tại đây
File MP3 phần nghe: Tải tại đây

Cuốn Economy TOEIC 2:

Sách PDF phần nghe: Tải tại đây
Sách PDF phần đọc: Tải tại đây
File MP3 phần nghe: Tải tại đây

Cuốn Economy TOEIC 3:

 

Sách PDF phần nghe: Tải tại đây
Sách PDF phần đọc: Tải tại đây
File MP3 phần nghe: Tải tại đây
 

CO-LEARNING SPACE - PERSONALIZED LEARNING

Học 1 thầy 1 trò - Thời gian linh hoạt - Cam kết đầu ra

Chat với tư vấn viên
latex clothing
latex clothing
latex clothing